Collectie Gelderland

Foto van een silhouetportret van de familie Van Spaen la Lecq

Foto van een silhouetportret van de familie Van Spaen la Lecq, in Kleef. Voorgesteld is het gezin van Willem Anne des H.R. Rijksvrijheer van Spaen la Lecq (1750-1817) en zijn vrouw Anna barones Bentinck tot Buckhorst (1757-1818). Samen met hun vier jonge kinderen en Van Spaens moeder, Elisabeth Agnes Jacoba gravin van Nassau la Lecq (1724-1798), zijn zij afgebeeld. De jonge Zenobie Arnoldine Emilie zit bij haar moeder op schoot; Willem staat voor hen en houdt een vogeltje op zijn hand; Alexander Willem Jacob staat voor de tafel met muziekinstrument; Anna Henriëtte Wilhelmina Adelheid staat voor haar grootmoeder met bloemen in haar hand. Willem Anne bekleedde diverse functies in Gelderland, maar trok zich terug in Kleef toen er spanningen waren in 1786 (spanningen tussen de patriotten en oranjegezinden) en 1795 (inval van de Fransen). In Kleef bewoonde het gezin huis Bellevue. De schilder Jakob Rouseau vestigde zich in 1786 ook in Kleef en werkte daar als graveur en schilder. Hij vervaardigde het originele familieportret. Het werk is ingelijst in een zwarte lijst. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.