Collectie Gelderland

Olie- en azijnstel

Olie- en azijnstel bestaande uit een zilveren houder op vier pootjes met twee kristallen flessen met glazen stolp, een zilveren strooier (peperbus) en twee busjes waarvan enkel de zilveren deksels bewaard zijn gebleven. Het zilver werd besteld door het echtpaar Van Rechteren-Torck. Het alliantiewapen is op de peperbus gegraveerd. Hun dochter Sophia Juliana van Rechteren (1730-1793) trouwde in 1765 met Frederik Willem van der Borch (1737-1781), de bouwheer van huis Verwolde. Op deze manier kwam het stuk op Verwolde terecht en is daar sindsdien gebleven. De Zilvermerken bestaan uit: jaarletter T (1741), meestertken WB (Jan Willem Burger) en een Haags keurteken. Bruikleen Stichting Familie van der Borch van- en tot Verwolde.