Collectie Gelderland

Portret van Elbert van Isendoorn à Blois

Portret van Elbert van Isendoorn à Blois (1601-1680). De geportretteerde is ten halve lijve in een ovaal weergegeven en draagt een harnas met platte kraag met akertjes. Elbert was heer van kasteel Cannenburch en dijkgraaf van Veluwe. Hij trouwt twee keer: met Maria Hadewig van Essen (-1646) en Odilia van Wassenaer (-1672). Begin jaren zestig van de 17de eeuw laat Elbert kasteel Cannenburch vergroten. Het schilderij is afkomstig van kasteel Rosendael en behoort tot een reeks van tien portretten die stilistisch bij elkaar horen. Het portret behoort tot het Rosendaelse portrettenbezit dat de laatste heer van Rosendael, Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977), naliet aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Het portret is ingelijst in een zwarte lijst. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.