Collectie Gelderland

Deksel van verzenddoos voor bloemen

Deksel van spanen doos, gebruikt voor de verzending van bloemen. Op het deksel zijn verschillende etiketten geplakt, onder meer 'Fleurs fraiches' en een adresetiket van de leverancier: M. Gilly in Monte Carlo, waarop de handgeschreven adressering: 'Madame la baronee W. de Pallandt, Chateau de Rosendael, à Rosendael près d'Arnhem'. Dit etiket bevat het gedrukte jaartal 1893, waarin leverancier Gilly een prijs won. Dat dit deksel op Rosendael bewaard bleef, geeft al aan dat het een bijzondere gelegenheid was waarbij bloemen vanuit Monte Carlo werden verstuurd. Mogelijk is de doos verstuurd in opdracht van Hugh Hope Alexander ('Joekie') van Pallandt (1891-1950), die bekend staat als autoliefhebber, autocoureur en autohandelaar. Hij was regelmatig in Monte-Carlo wanneer daar de rally op de Mont-de-la-Turbie verreden werd. In 1922 won de baron deze wedstrijd. Zou hij ter gelegenheid van deze overwinning bloemen huiswaarts hebben gestuurd naar kasteel Rosendael? De adressering aan Madame W. de Pallandt blijft raadselachtig; mogelijk gaat het om de vrouw van Werner Karel baron van Pallandt (1863-1937). Na het overlijden van Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1882-1977) bleef het deksel, met een tweede identiek exeplaar, achter op kasteel Rosendael.