Collectie Gelderland

Tafereel met valkenjacht

Gravure met een jachttafereel. Verschillende jagers jagen met valken op andere vogels. Het onderschrift luidt: 'Sic falcone cadit pennis trepidantibus icta dum generosa volat supra altas ardea nubes'. Johannes Stradanus (Jan van der Straet) (1523-1605) heeft het ontwerp gemaakt en de gravure is vervaardigd door Philips Galle (1537-1612). De serietitel van de reeks met 43 jachttaferelen is: 'In quibus omne genus venationis, aucupij, piscatusque'.