Collectie Gelderland

De beginselen van het bouwkundig tekenen

Boek getiteld: 'Beginselen van het bouwkundig teekenen', uitgegeven door Wijbrand Tollenaar in Amsterdam bij uitgever M. Schooneveld en zoon. Op de titelpagina staat: 'Beginselen van het bouwkundig teekenen ten dienste vooral van de jeugd met 42 platen geteekend door Wijbrand Tollenaar, architect oud timmerman en onderwijzer in de bouwkunde. in het koper gebragt door A. Vink Collenaar mr. timmerman'. Op de eerste pagina staat met pen geschreven: 'H.F. Hemens, geb. HeLoo 1848, overl. Schoonbergen 1932, rentmeester landgoed Zypendaal 1879-1926. Hij is onder andere opzichter van de bouw van "Wielbergen" te angerl'.