Collectie Gelderland

Portret van Ernst Casimir graaf van Nassau

Portret van Ernst Casimir graaf van Nassau-Dietz (1573-1632) in een omlijsting van lauertakken met onderaan een wapenschild. Onder het portret staat in het Nederlands: 'Ernest Casimier Graef van Nassouw Gouverneur van Vriesland & c'. Het werk is afkomstig uit een collectie prenten met portretten van voornamelijk vorsten en adellijke personen. De prenten zijn ingelijst in uniforme, eikenhouten lijsten. Enkele voorstellingen werden gepubliceerd in het werk 'Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche Chronyk, ofte een gedenckwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen: soo onder de regeeringe en successie der Graven, wegens hare geslachte en verrichtinge, van Diederick den I. tot Philips den III'. Op de achterzijde van enkele lijsten uit de collectie zijn knipsels met tekst uit de publicatie geplakt.