Collectie Gelderland

Ontwerp voor de wandafwerking van huis Verwolde

Ontwerp voor een wand met schouwpartij voor huis Verwolde. Aan weerszijden van de schouw zijn betimmerde wanden getekend. Boven de schouw is een decoratieontwerp van een vogel op krans te zien. Linksonder staat de schaalaanduiding. Frederik Willem van der Borch (1737-1781) was de bouwheer van het nieuwe huis Verwolde en hij werd geassisteerd door de metselbaas Schreuder. Architect Philip Willem Schonk kreeg de opdracht een huis te bouwen volgens de in die tijd geldende smaak, in neoclassicistische stijl. Verschillende ontwerptekeningen en correspondentie over het bouwproces zijn nog bewaard gebleven.