Collectie Gelderland

Ingangszijde van kasteel Hernen

Potloodtekening van de ingangszijde van kasteel Hernen. Kasteel Hernen is gebouwd in de 14de eeuw, heeft relatief weinig wijzigingen ondergaan en is nooit door rampspoed geteisterd. Daarom is het middeleeuwse defensieve karakter goed bewaard gebleven. De bouw van het kasteel kwam met name tot stand onder de familie van Wijhe (eigenaren van het kasteel van 1406-1646). Boven de deur is de wapensteen met wapen van Reyner van Wijhe (1512-1571) en zijn vrouw Margaretha van Egeren van den Diesdonck te zien(1520-1563). In 1544 erft Reyner van Wijhe kasteel Hernen met omringende gronden. Hij is richter en burggraaf van Nijmegen. Samen met zijn vrouw voltooit hij kasteel Hernen: de oostelijke woonvleugel en de poorttoren worden gebouwd. In 1555 wordt deze wapensteen boven de kasteelpoort ingemetseld, waarmee de voltooiing van de bouw wordt gemarkeerd.