Collectie Gelderland

Portret van Dirck van Dorth sr.

Portret van Dirck van Dorth sr. (-1583). De geportretteerde draagt een kleine plooikraag, een ketting met schakels en een degen. Dirck wordt in 1579 door koop eigenaar van Rosendael. Het is de enige keer in zeven eeuwen dat Rosendael wordt verkocht. Voor en na deze aankoop ging Rosendael altijd door vererving over in handen van volgende eigenaren. Dirck van Dorth trouwt met Ermgard van Vorden. In de hoek linksonder is verf weggekrast. Waarscnlijk was op deze plaats een familiewapen weergegeven. Het portret is ingelijst in een bruin lijstje. Tot 1977 bleef een groot aantal familie portretten bewaard op het kasteel. Deze werden bij het overlijden van de laatste bewoner, Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977), overgedragen aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.