Collectie Gelderland

Portret van Carolina van Oranje-Nassau

Portret van Prinses Wilhelmina Carolina van Oranje-Nassau (1743-1787), zuster van Prins Willem V. De geportretteerde draagt een japon geborduurde bloemen en in het haar draagt zij een kapje met bloemen. Het schilderij is een pendant van het kinderportret van haar broer Willem. Beide schilderijen zijn kopieën naar pastels van Jean-Etienne Liotard, mogelijk geschilderd door Tethart Philipp Christian Haag (1737-1812), hofschilder van Willem V. De originelen zijn waarschijnlijk vervaardigd tussen 1755-1757 toen Liotard in Nederland verbleef. Zij waren besteld door prinses Anna (moeder van de kinderen) en werden later geschonken aan de familie Bentinck. Vervolgens kwamen de werken terecht op kasteel Nederhemert. Vermoedelijk zijn de originelen tijdens de brand in 1944-1945 verloren gegaan. De geschilderde kopieën vererfden evenals tien paardenportretten (vervaardigd door T.P.C Haag) in de familie Van Randwijck. Waarschijnlijk zijn beide werken door stadhouder Willem V aan Otto van Randwijck geschonken.