Collectie Gelderland

Ontwerp van de deurkozijnen en raamomlijsting van huis Verwolde

Ontwerp 'No. 8' voor huis Verwolde. Het ontwerp is van een deurkozijn en de decoratie van de raamomlijstingen met maten, schaalaanduiding en diverse teksten. Frederik Willem van der Borch (1737-1781) was de bouwheer van het nieuwe huis Verwolde en hij werd geassisteerd door de metselbaas Schreuder. Architect Philip Willem Schonk kreeg de opdracht een huis te bouwen volgens de in die tijd geldende smaak, in neoclassicistische stijl. Verschillende ontwerptekeningen en correspondentie over het bouwproces zijn nog bewaard gebleven. Het werk is rechtsonder gesigneerd: P.W. Schonk.