Collectie Gelderland

Plattegrond van huis Dorth

Plattegrond van de tweede verdieping van "het huijs op Dorth". Onder de plattegrond staat een schaalverdeling in Rijnlandse voet. De tekening heeft roze en grijze wassingen. Het papier heeft twee watermerken: 'J. Kool' en een olifant.