Collectie Gelderland

Huis 't Velde

Prent van huis 't Velde. Onder de prent staat het opschrift ''t Huis het Velde bij Voorst, 1743'. De geschiedenis van 't Velde begint in de middeleeuwen, maar het middengedeelte van het huis is een havezate uit de 16de eeuw. In de 17de eeuw wordt het landgoed opgenomen in de parkaanleg van De Voorst en het huis is in latere tijd steeds aangepast en gemoderniseerd. Het gaat om een prent van Jan de Beijer en Hendrik Spilman. De prent behoort tot een serie prenten van verschillende kastelen die werden gepubliceerd in het werk "Het Verheerlijkt Nederland".