Collectie Gelderland

Ex libris van Willem Henrik Emile baron van der Borch van Verwolde

Stempel met daarop de tekst "Ex libris WHE VDBvV" met het familiewapen van der Borch van Verwolde en 22 afdrukken met een met zilver ingekleurd familiewapen. De merkjes werden door Willem Henrik Emile baron van der Borch van Verwolde (1910-1943) gebruikt om zijn eigendom van de boeken in zijn boekenverzameling aan te geven. Emile was een dichter en bibliofiel en bracht tijdens zijn leven een aanzienlijke boekenverzameling bij elkaar. Ook gaf hij enkele bibliofiele uitgaven van Apolloniaire, Rimbaud en Swinburnein uit bij uitgever Alexander Stols (1900-1973).