Collectie Gelderland

Plan van de tuin van huis Verwolde

Plattegrond van de parkaanleg van huis Verwolde. Linksboven in het medaillon staat het opschrift: 'Plan van het Huys van Verwolde'. Rechts staan een legenda en een kompasroos en onderaan staat een schaalaanduiding. De tuin heeft een formeel karakter met geometrische figuren. In 1776 wordt huis Verwolde herbouwd en tegelijkertijd wordt ook een tuinaanleg ontworpen. De architect Philip Willem Schonk heeft hier waarschijnlijk aan bijgedragen. In correspondentie tussen Schonk en de heer Van der Borch wordt gesproken over 'het planten der groote laan voor 't huys en het gezigt door deselve tot in het oneindige verlangd'. Mogelijk gaat het om de afgebeelde laan.