Collectie Gelderland

Plattegronden van huis Schaffelaar

Plattegronden en een doorsnede van 'het kasteel de Schaffelaar, taxatierapport nr.1'. De schaal is 1:200 en het werk is rechtsonder gedateerd 22-9-'48, met opschrift.