Collectie Gelderland

Veilingcatalogus: 'Belangrijke Vrijwillige Publieke Verkooping

Veilingcatalogus: 'Belangrijke Vrijwillige Publieke Verkooping van 2 Boerenerven, Landerijen, Bouw- en Weilanden, Heidevelden, opgaand hout enz. / Gelegen onder den Huize "Verwolde" te Laren (Gelderland), zeer geschikt voor ontginning, landbouwbedrijf, geldbelegging, bouwterreinen, enz. Samen groot ruim 150 Hectaren waarvan de publieke verkooping zal plaats vinden ten overstaan van de Notaris H. Capel te Zutphen.' De veiling heeft plaatsgevonden in juli 1927. In deze catalogus zijn aantekeningen van prijzen gemaakt.