Collectie Gelderland

Foto van een interieur

Interieurfoto van een vertrek, waarschijnlijk van Klein Rosendael, te Rozendaal. Aan de wanden hangen schilderijen van Willem V en Charles II en een opening met gordijnen leidt naar een volgend vertrek. Op de achterzijde staat een stempel met: 'W.K. van Pallandt, Rozenheuvel, Rosendael'. Werner Karel baron van Pallandt (1863-1937) is amateur fotograaf en legt voornamelijk landschappen en familietaferelen vast.