Collectie Gelderland

Portret van een heer in harnas

Ovaal portret van een heer in harnas. Waarschijnlijk gaat het om Assueer Torck (1656-1698), heer van Vanenburg en Putten. Hij bekleede verschillende functies zoals drost, richter en dijkgraaf in de Ridderschap van Veluwe, burgemeester van Wageningen, raad en rekenmeester van Gelderland en de raad ter admiraliteit op de Maze. In 1686 trouwt Assueer met Anna Maria van Ripperda (1666-1739), vrouwe van Pectum, Beurse en Heerjansdam. Hun zoon Lubbert Adolf Torck wordt heer van kasteel Rosendael. Het portret behoort tot de uitgebreide reeks van Rosendaelse familieportretten die door Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977) is nagelaten aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.