Collectie Gelderland

Opmeting van de zolder van huis Verwolde

Blauwdruk met de opmeting van de balklaag en de zolderindeling van huis Verwolde. De schaal is 1:50. Waarschijnlijk toont het de situatie voor verbouwing in 1926. In 1926 geeft het echtpaar Van der Borch-Voûte de architecten gebroeders Marie Adrianus en Johan van Nieukerken de opdracht huis Verwolde te restaureren. Zij voorzien de vensters van een 18de-eeuwse roedeverdeling, ontwerpen een nieuwe kap en de grote toren. Het werk is afkomstig van huis Verwolde.