Collectie Gelderland

Kadasterplan van de gemeente Velp

Uittrekel uit het kadastrale plan Gemeente Velp sectie O (schaal 1:2500). Rechtsonder staat een opschrift over de overdracht van het plan aan een ander (met twee signaturen) en daarnaast een berekening. Linksboven staat geschreven: W.F.T. van Pallandt. De signatuur van Willem Frederik Torck van Pallandt (1892-1977), heer van kasteel Rosendael, is waarschijnlijk later toegevoegd. Bij het overlijden van Willem Frederik Torck is kasteel Rosendael overgedragen aan Het Geldersch Landschap.