Collectie Gelderland

Portret van Marten van Rossem

Portret van Marten (Maarten) van Rossem (1478-1555) met trommels, vaandels en wapens. Onder de trommels staat het opschrift: Marten van Rossem, Heer tot Poederoijen ende Meynerswijck, overste statholder der furstendums Lutsenburch, end graefes Schinij, marschalck van Gelderland, veltheer Generael des keisers Caroli Quinti A. 1569. Domus huius fundator'. Naast het onderschrift staan vier kwartierwapens afgebeeld van de familie Rossem, Groesbeek, Hemert en Herler. Van Rossem koopt rond 1543 kasteel Cannenburch. Zijn militaire carrière had hij toen al afgesloten en hij was enkel nog actief als stadhouder van Luxemburg. In de hal van de Cannenburch zijn verschillende voorouderportretten opgenomen in de betimmering in opdracht van Frederik Johan van Isendoorn à Blois (1699-1771) en zijn echtgenote Anne Marguerite Joseph des H.R. Rijksgravin van Renesse van Elderen (1703-1775). Dit schilderij is onderdeel van deze reeks portretten. Het schilderij is een kopie naar het portret van Marten van Rossem in het Museum Arnhem.