Collectie Gelderland

Kasteel Rosendael in de winter

Litho van kasteel Rosendael met op de voorgrond de bevroren kasteelvijver. Op het ijs staan verschillende figuren en een hond. Onder de afbeelding staat 'Het kasteel te Rosendaal'. De prent is opgenomen in de boekenreeks 'Merkwaardige Kasteelen in NederLand' geschreven door Jacob van Lennep (1802-1868)) en Willem Jacob Hofdijk (1816-1888). Het 17de-eeuwse tweebeukige huis met ommuurdvoorplein en ingangsportaal, is goed te herkennen op de prent. Het werk is ingelijst in een kunststof lijst.