Collectie Gelderland

Plattegrond van kasteel Hernen

Plattegrond van kasteel Hernen met een 'Reconstructie van de donjon met trap volgens gevonden gegevens in sept.-nov. 1935'. Rond het midden van de 18de eeuw stortte de grote 14de-eeuwse donjon van het kasteel in, enkel de kelderverdieping bleef bewaard. Deze toren is niet meer opgebouwd. In een legenda zijn met verschillende kleuren de verschillende bouwfasen aangegeven. De plattegrond heeft een schaal van 1:100.