Collectie Gelderland

Gewei van een hert

Hertengewei, een oneven elf-ender. De schedel is vastgezet op een rond eiken schild. Op de achterzijde van het schild staat een opschrift: 'Van Pallandt van Rosendael'. Deze jachttrofee behoort waarschijnlijk tot de oorspronkelijke inboedel van kasteel Rosendael.