Collectie Gelderland

Plattegrond van diverse verdiepingen van huis Verwolde

Blauwdruk met plattegronden van verschillende verdiepingen van huis Verwolde. De titel luidt: 'Plan tot Verbouwen van het huis Verwolde. Schaal 1:100'. Het werk is gesigneerd en gedateerd: 'M.A. van Nieukerken aug. 1926'. In de vertrekken staan de functies ingeschreven. In 1926 geeft het echtpaar Van der Borch-Voûte de architecten gebroeders Marie Adrianus en Johan van Nieukerken de opdracht huis Verwolde te restaureren. Zij voorzien de vensters van een 18de-eeuwse roedeverdeling, ontwerpen een nieuwe kap en de grote toren. Het ontwerp is afkomstig van huis Verwolde.