Collectie Gelderland

Ingekleurde foto van kasteel Rosendael

Ingekleurde foto van kasteel Rosendael, opgezet op karton. De gevels van het hoofdhuis zijn wit gepleisterd en het oorspronkelijke driehoekige fronton siert de gevel. Dit fronton verdween na 1920 en is bij de restauratie in de jaren 1980-1990 door Geldersch Landschap & Kasteelen gereconstrueerd. De pleisterlaag verdween in 1891, enkele jaren na de vervaardiging van deze foto. Op de achterzijde staat een stempel van de Rijksdienst v/d Monumentenzorg.