Collectie Gelderland

Fles gevonden bij huis Verwolde

Fles afkomstig uit de stoep van huis Verwolde. Deze werd tijdens restauratiewerkzaamheden in 2001 aangetroffen. In de fles zat een briefje (GK 13357) waardoor bekend werd dat een timmerman, metselaar en een oude balkmaker met handlanger uitvoerders waren van de veranderingen aan het bordes van Verwolde. Tijdens de verbouwing aan het eind van de 19de eeuw, in opdracht van Allard Philip Reinier Carel baron van der Borch van Verwolde (1842-1919), werd de stoep vervangen door een nieuw bordes met de wapens Van der Borch en van Zuylen van Nijevelt.