Collectie Gelderland

Lakzegel van Lubbert Adolph Torck

Grote lakzegel van Lubbert Adolf Torck Landdrost van Veluwen. Boven de zegel is te lezen 'Lubbert Adlof Torck Heer van Rozendaal / geb 1687. overl. 11 oct. 1758 / Landdrost van de Veluwe geworden 12 oct. 1730 / zie d'Ablaing van Giessenburg. d. Ridderschap van Veluwe bl. 370'. Lubbert Adolf Torck (1687-1758) was heer van kasteel Rozendael van 1721 tot 1758.