Collectie Gelderland

Foto van de ontginning van een veld op landgoed Hoekelum

Foto van de ontginning van een veld op landgoed Hoekelum. Op de foto zijn links vier mannen te zien, twee zitten op een ploeg en twee staan voor de ploeg. Aan de rechterkant staat een tractor met rupsbanden. Dit type tractor werd op grote schaal tijdens het interbellum geproduceerd.