Collectie Gelderland

Portret van mr. Willem van Outhoorn

Portret van mr. Willem van Outhoorn (1635-1720) in een donker kostuum met gouden knopen. In zijn rechterhand houdt hij een staf vast en in de achtergrond is een stucreliëf te zien met een medusa schild en pijlenkoker. Op het spieraam staat: 'aet LXXI 1706'. Willem is Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië en wordt opgevolgd door zijn schoonzoon Joan van Hoorn. De kleindochter van Willem, Petronella Wilhelmina van Hoorn (1698-1764), kreeg diverse voorwerpen toegestuurd vanuit Nederlands-Indië. Er is ook correspondentie bewaard gebleven tussen Willem en zijn kleindochter. Petronella erft het vermogen van haar grootvader. Zij trouwt met Lubbert Adolf Torck (1687-1758), heer van kasteel Rosendael en met het vermogen van het echtpaar wordt Rosendael verfraaid. Het portret behoort tot de uitgebreide reeks van Rosendaelse familieportretten die door Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977) is nagelaten aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Het portret is ingelijst in een vergulde lijst. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.