Collectie Gelderland

Manuscript van J.H. van Zuylen van Nievelt

Manuscript met 'Algemeene punten welke onder goedkeuring van de hoogwelgeboren heer baron van Zuylen van Nieveld met ... J.D. Zocher en L.P. Zocher wegens de verandering van een gedeelte van het landgoed De Schaffelaar...' 25 october 1853. Ondertekend door J.H. van Zuylen van Nievelt. In 1853 maakten de architecten Zocher in opdracht van Jasper Hendrik van Zuylen van Nievelt (1808-1877) een ontwerp voor een park rondom het nieuw gebouwde huis Schaffelaar. Dit werd een park in late landschapsstijl met gebogen bosranden, gebogen paden, boom- en heestergroepen en een vijver met grafeiland.