Collectie Gelderland

Herdenkingspenning voor de excommunicatie van Maarten Luther

Herdenkingspenning ter gelegenheid van het 400-jarig jubileum van de verbanning en excommunicatie van Maarten Luther (1483-1546). Op de ene kant van de munt is het portret van Luther afgebeeld met op de rand zijn naam. Op de andere kant de Lutherroos met links een 1 en rechts een M en rond de rand het opschrift 'EISENACH 1521-1921'. Luther ging tussen 1498 en 1501 in Eisenach naar school. In januari 1521 werd Luther door Paus Leo X geëxcummuniceerd en werd hij uitgesloten van de kerkelijke gemeenschap. Tijdens de Rijksdag van Worms in april 1521 werd door wereldlijke en kerkelijke leiders besloten om Luther niet alleen te excommuniceren maar om hem ook in de Rijksban te doen waardoor hij vogelvrij werd verklaard. De Rijksdag van Worms is een belangrijke moment in de Reformatie.