Collectie Gelderland

De valkhofburcht vlak voor de sloop

Prent van de Valkhofburcht in Nijmegen vlak voordat deze werd gesloopt in 1795. Op de voorgrond staan koeien en schapen, in het water liggen boten. Onderaan staat: 'Het Valkhof of Vorstendomsburgt eeven voor de slooping in 1795 geteekend, en nu aan de Burgerei en Magistraat der stad Nijmegen opgedragen door derzelver medelio; H. Hoogers'. Hendrik Hoogers vervaardigde het ontwerp en E. Thelott heeft de prent vervaardigd. De gravure is ingelijst achter glas.