Collectie Gelderland

Gezicht op de grot in de tuin van kasteel Rosendael

Ingekleurde prent van een gezicht op de grot in de tuin van kasteel Rosendael. Onderaan staat het opschrift 'Grott van Rozendael van vooren met de Hartshoofden bij de vijver' en in het Latijn staat er 'Antrum lapideum in Rosendalia ab anteriori parte ad Piscinam'. Petrus Schenk vervaardigde diverse prenten van kasteel Rosendael en het park. Deze prenten werden gepubliceerd door de Arnhemse predikant Johannes d' Outrein (1662-1722) in het hofdicht over de tuinaanleg van Rosendael. De eerste en tweede druk (1700 en 1713) van dit hofdicht waren nog niet van deze illustraties voorzien. De derde druk uit 1718 bevatte een vogelvluchtkaart en in totaal negentien prenten van de hand van Petrus Schenk. Van de Schenk-prenten waren er vijftien al rond 1700 uitgegeven in onder de titel Paradisus Oculorum, deel V. De prenten tesamen met de beschrijving door D' Outrein geven gedetailleerde informatie over de Rosendaelse aanleg zoals die werd gerealiseerd door Johan (Jan) van Arnhem (1636-1716), die een groot liefhebber was van tuinkunst. Hij deelde deze voorliefde met koning-stadhouder Willem III en diens echtgenote Mary Stuart, met wie Jan van Arnhem en zijn vrouw Janne Margriete van Arnhem nauw bevriend waren. De tuinen van Jan van Arnhem waren tot ver over de grenzen bekend en trokken veel bezoekers. Het werk is ingelijst in een bruin houten lijstje.