Collectie Gelderland

Portret van Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren

Portret van Eusebia Jacoba de Rode van Heeckeren (1740-1793), die door haar huwelijk in 1758 met Assueer Jan Torck vrouwe van Rosendael wordt. Het portret is vervaardigd door de Engelse miniaturist John Parker, die ook twee portretten schilderde van haar dochters Henriette en Elisabeth Torck. De portretjes geschilderd in olieverf op koper zijn waarschijnlijk postuum vervaardigd. De dochters overleden in 1792 en Eusebia in 1793, allen als gevolg van tuberculose. Het echtpaar en hun kinderen woonden afwisselend in Den Haag en op Kasteel Rosendael. Het portret is op koper geschilderd en ingelijst in een vergulde lijst. Het behoort tot het Rosendaelse portrettenbezit dat de laatste heer van Rosendael, Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977), naliet aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.