Collectie Gelderland

Kaart van huis 't Velde

Manuscriptkaart van huis 't Velde. De titel luidt: 'Kaart van den huize 't Velde met de daarbij behoorende landerijen, weilanden, bosschen enz'. Links staat een legenda en een kompasroos. Rechtsonder staan een signatuur en datering: 'HJ Walgemoed mei 1897'. De kaart is vervaardigd in zwarte inkt en ingekleurd met waterverf. De geschiedenis van 't Velde begint in de middeleeuwen, maar het middengedeelte van het huis is een havezate uit de 16de eeuw. In de 17de eeuw wordt het landgoed opgenomen in de parkaanleg van De Voorst en het huis is in latere tijd steeds aangepast en gemoderniseerd.