Collectie Gelderland

Plattegrond van de tuin van huis Verwolde

Plattegrond van de tuinaanleg bij huis Verwolde met opschrift in cirkelvorm: 'Plattegrond van het Huys van Verwolde 1783'. De militaire ingenieur Herman van Hooff verrichtte destijds karteringswerkzaamheden. Voor deze plattegrond vormde zijn 'projectcaert' het uitgangspunt. De plattegrond is voorzien van een kompasroos, schaalstok en legenda. De plattegrond toont een tuinaanleg in formele stijl. De lanen in de plattegrond zijn allemaal recht, maar in de legenda is wel sprake van 'slingerbosjes'. Gelijktijdig met de bouw van het nieuwe huis Verwolde (1775-177) werd een nieuwe tuinaanleg ontworpen. De architect Philip Willem Schonck was hierbij betrokken. Deze plattegrond geeft aan dat ook na het overlijden van Frederik Willem van der Borch (1737-1781), de bouwheer van huis Verwolde, nieuwe tuinontwerpen zijn gemaakt. De formele stijl heeft echter niet lang stand gehouden op Verwolde. Omstreeks 1795 verandert de aanleg in een park in landschapsstijl naar ontwerp van J.P. Posth.