Collectie Gelderland

Opmeting van het souterrain van huis Verwolde

Blauwdruk met de opmeting van het souterrain van huis Verwolde. De schaal is 1:50. Waarschijnlijk gaat het om de situatie van voor de verbouwing in 1926. Het ontwerp bevat wijzigingen in potlood. In 1926 geeft het echtpaar Van der Borch-Voƻte de architecten gebroeders Marie Adrianus en Johan van Nieukerken de opdracht huis Verwolde te restaureren. Zij voorzien de vensters van een 18de-eeuwse roedeverdeling, ontwerpen een nieuwe kap en de grote toren. Het werk is afkomstig van huis Verwolde.