Collectie Gelderland

Penning van de interparlementaire unie

Rechthoekige bronzen penning van de 15e conferentie 'der interparlementarischen union' gehouden in de Reichstag Berlijn in 1908. Op de voorzijde is een vrouwenfiguur afgebeeld, staande op twee wereldbollen. In haar handen houdt zij een rol vast en een (palm)tak. Op de achterzijde staat een beeltenis van Wilhelm II. De penning is gemaakt door Rudolf Otto de hofgraveur van keizer Wilhelm II.