Collectie Gelderland

Portret van Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt

Portret van Reinhard Jan Christiaan baron van Pallandt (1826-1899). De geportretteerde zit op een stoel met een sigaar in zijn hand en een wit doekje onder zijn rechterarm. Reinhard wordt heer van Rosendael door het huwelijk met Ada Catharina barones Torck (1835-1902). Hij bekleedt het ambt van Burgemeester van Rozendaal in 1851. De prent is gesigneerd met 'J.P. Berghaus fec. Leyden 1849'. Onder de prent staat geschreven: 'R.J.C. van Pallandt van Keppel del son anné, W.P.C. Knuijse de Meij'. De prent is gedrukt door A. Arnz & Co en is ingelijst in een rozenhouten lijst. Het portret behoort tot het Rosendaelse portrettenbezit dat de laatste heer van Rosendael, Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977), naliet aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.