Collectie Gelderland

Portret van Henriette Christine Alexandrine Torck

Portret van Henriëtte Christine Alexandrine Torck (1764-1792), dochter voor van Assueer Jan Torck (1733-1793) en Eusebia de Rode van Heeckeren (1740-1793). Het ovale, op koper geschilderde portret in vergulde lijst is een postuume voorstelling van Henriëtte Torck. Het is de pendant van het portret van haar eveneens in 1792 overleden zuster Elisabeth. Jetje, zoals Henriëtte veelal werd genoemd, was door haar vriendschap met prinses Louise en haar opvallende schoonheid een graag geziene gast aan het hof in Den Haag. Haar portret is waarschijnlijk in 1793 geschilderd door de Engelse portrettist John Parker naar het voorbeeld van een miniatuur van de hand van Leonard Temminck (1753-1813) van Henriëtte. Temminck schilderde in 1790 een dubbelportret en profil van Elisabeth en haar echtgenoot Adolf Hendrik van Rechteren van Collendoorn (1738-1805), met wie zij in 1788 op kasteel Rosendael in het huwelijk was getreden. Een portret van Charles Howard Hodges op kasteel Duivenvoorde toont grote gelijkenis met deze beide portretten. Het portret behoort tot het Rosendaelse portrettenbezit dat de laatste heer van Rosendael, Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977), naliet aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.