Collectie Gelderland

Een hert, aangevallen door jachthonden

Prent van een hert dat in 1678 bij Neuburg door drie jachthonden werd aangevallen. Tijdens het jagen stortten het hert en de honden in de Donau, twee honden konden nog levend aan de kant gebracht worden. De prent met opschrift maakt deel uit van een omvangrijke serie van bijna negentig prenten door Johannes Elias Ridinger. Deze Duitse kunstenaar is een bekend graveur van dieren- en jachttaferelen. De prent behoort niet tot de oorspronkelijke inboedel van kasteel Rosendael. De inventaris van kasteel Rosendael uit 1921 maakt echter melding van prenten door Ridinger, waardoor we weten dat vergelijkbare prenten tot de inboedel van het kasteel behoorden.