Collectie Gelderland

Foto van de kinderen Hughy en Willie van Pallandt

Foto van de kinderen Hughy van Pallandt (Hugh Hope Alexander baron van Pallandt, 1891-1950) en Willie van Pallandt (Willem Frederik Torck baron van Pallandt, 1892-1977). De broers zijn gekleed in matrozenpakjes en gefotografeerd in een atelierdecor. W.F.T. baron van Pallandt werd op latere leeftijd heer van Rosendael. Hij erfde het Rosendaelse bezit, terwijl zijn broer H.H.A. baron van Pallandt de Vanenburg bij Putten erfde. W.F.T. baron van Pallandt was de laatste particuliere eigenaar en bewoner van het kasteel. Na zijn dood bleven kasteel en park als eenheid in stand doordat W.F.T. baron van Pallandt dit bezit naliet aan Stichting Het Geldersch Landschap. De foto is gestempeld: De Lavieter/Willemstraat 2A/La Haye. Het bijbehorende metalen lijstje is voorzien van een lauwerkrans.