Collectie Gelderland

Prijspenning voor een merrie en haar veulen

Penning van de 'Geldersche Maatschappij van Landbouw uit 1846' aan 'W.G. Brantsen van de Zijp' voor 'eene merrie met haar veulen'. De penning was een geschenk aan Willem Gerard baron Brantsen (1831-1899) voor zijn paarden. Willem Gerard trouwt met Alwina Agnes Clementia Bohlen (1841-1926). Dit echtpaar laat Zypendaal in de 19de eeuw nog verbouwen en bewoont als laatste huis Zypendaal. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.