Collectie Gelderland

Ontwerp voor de brug bij huis Schaffelaar

Ontwerp voor de brug op de Schaffelaar: 'Teekening van de Brug op Schaffelaar'. Het ontwerp bestaat uit een plattegrond en twee doorsneden van details. De schaal is 1:100. Rechtsonder staat de datering: '19 april 1848'. Het ontwerp behoort tot een reeks Schaffelaar-ontwerpen, afkomstig van huis Schaffelaar.