Collectie Gelderland

Portret van Johanna van Arnhem

Portret van Johanna van Arnhem (1607-1666) met kasteel Rosendael op de achtergrond. Het postume vrouwenportret stelt Johanna van Arnhem voor, als kniestuk weergegeven. zittend op een stoel voor een balustrade. Johanna draagt een zwarte japon met broche op de borst. In het haar heeft zij een parelversiering en smalle sluier. Johanna van Arnhem is ook bekend onder de naam Janne van Arnhem. Zij voedt de vier kinderen van haar broer Robert van Arnhem en diens echtgenote Ermgard Elisabeth van Dorth op, nadat beide ouders relatief jong zijn overleden. Uit dankbaarheid hiervoor zouden de kinderen Van Arnhem dit portret hebben laten schilderen. Het uitvoerige opschrift op de geschilderde sokkel voorzien van het wapen Van Arnhem-Van Ittersum verwijst hiernaar. Het opschrift luidt: "De Welgebooren Juffrou Ian van Arnhem, suster van de Heer Robert van Arnhem, Heer van Rosendael, landdrost van veluwe, getrout zijnde geweest aen vrou Ermgard Elisabeth va(n) Dorth, Vrouw van Rosendael, welkers vier onmundige kinderen en hare goederen haer Welgb. met groote sorg en moeijte heeft opgevoed en geregeert tot haer Welgb. dood, den 12 september 1666." Het doorzicht op de achtergrond is een betrouwbare weergave van kasteel Rosendael in de periode 1615-1721. Het portret heeft een vermoedelijk eigentijdse, zwarte houten lijst. Het werk behoort tot het Rosendaelse portrettenbezit dat de laatste heer van Rosendael, Willem Frederik Torck baron van Pallandt (1892-1977), naliet aan de Brantsen van de Zyp Stichting. Bruikleen Brantsen van de Zyp Stichting.