Collectie Gelderland

Prijspenning voor Jacob Jan Hendrik baron van Delen

Prijspenning voor Jacob Jan Hendrik baron van Delen (1836-1895) voor het verzamelen van de grootste hoeveelheid appelen. Jacob was heer van huis Lakenburg en burgemeester van Wamel van 1865 tot zijn overlijden in 1895. Op de voorkant van de penning is een ploeg afgebeeld met daarboven en omheen de tekst: "1891 12 september Aan J.J.H. Baron van Delen te Wamel voor de grootste verzameling appelen" "Afdeling Maas & Waal Tentoonselling te Wamel". Op de keerzijde zijn de gekroonde wapens van Overijssel en Gelderland weergegeven in een krans met eikenbladeren en korenhalmen. De voorstelling is omgeven door de tekst: "Geldersch Overijsselsche maatschappij van landbouw. 1846-1883". De penning wordt bewaard in een houten doosje.