Collectie Gelderland

Palmfiguur voor huis Verwolde

Ontwerp voor een palmfiguur voor de voorgevel van huis Verwolde. Het opschrift luidt: 'Werktekening van de palmfiguur voor den voorgevel van het huis Verwolde. schaal 1:50'. In 1926 krijgt de tuinarchitect Hugo A.C. Poortman (1858-1953) de opdracht een nieuwe tuin rond het huis te ontwerpen die moet passen in de bestaande parkaanleg binnen de buitengracht. Poortman grijpt in zijn ontwerpen terug op de 18de-eeuwse geometrische vormen. De uitvoering van dit plan gebeurt gelijktijdig met de algehele restauratie en modernisering van het huis door M.A. en J. van Nieukerken in 1927. Het ontwerp hoort bij een reeks ontwerpen afkomstig van huis Verwolde.